Nederlandse Hanseclub

Agenda

30 november, najaarsevenement en algemene vergadering

Dit jaar brengen we een bezoek aan de Hanse Stad Kampen voor een leuk dag evenement met aansluitend een ledenvergadering.

Het programma:
We verzamelen bij de Koggewerf, Havenweg 7, 8262 BZ Kampen. Kijk hier voor de route:
https://www.kamperkogge.nl/plan-je-bezoek/route/. De werf maakt deel uit van de IJsselkade, het kenmerkende stadsfront van Kampen. Je kan er goed parkeren.
12.30-13.30 ontvangst met lunch. (drie broodjes, koffie, thee, melk, karnemelk en jus dorange)
13.30-15.00 rondleiding Kogge
15.00-15.10 Koggebitter, (incl. keramieken napje dat je mag houden)
15.10-16.00 Nautische Hanzehistorie (lezing)
16.00-16.45 Algemene Ledenvergadering (zelfde locatie)
16.45-17.45 Borrel met bittergarnituur.
18.00 - … Diner bij Italiaans Restaurant Da Enzo, Oudestraat 208, 8261CA Kampen op loopafstand van de Koggewerf. (aanwezig in restaurant uiterlijk 18.15 uur)
Kosten:
Het inschrijfgeld bedraagt € 17,50 pp, daarin is begrepen de lunch, het bezoek aan de Koggewerf met presentatie en de borrel.
Na afloop bestaat de gelegenheid om gezamenlijk te dineren bij Da Enzo, de kosten max. € 30,- voor een ruim keuzemenu bestaande uit voorgerecht, pizza/pasta en koffie/thee na.
Aan het bijwonen van de Algemene Vergadering zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden.
Aanmelden bij: secretaris@hanseclub.nl
In verband met de verdere voorbereiding dien je je uiterlijk 17 november a.s. bij de secretaris aan te melden onder vermelding van aantal personen en lidnummer of scheepsnaam.
Wilt je s.v.p. ook opgeven met hoeveel personen je eventueel deel wilt nemen aan het etentje ’s avonds?
Je deelname is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld (€ 17,50) p.p. op rekeningnummer NL08INGB0006404398 t.n.v. de Nederlandse Hanseclub, onder vermelding lidnummer en/of scheepsnaam.
 

Concept Agenda Algemene Vergadering 30 november 2019, 16.00-16.45 uur
Locatie: Koggewerf. Adres: zie boven.
1. Opening en mededelingen, vaststelling agenda.
2. Goedkeuring verslag Algemene Vergadering 7 maart 2019 (actiepunten??)
3. Begroting 2020
4. Uitgangspunten huishoudelijk reglement (HHR)
5. Nieuwe bestuursleden?
6. Vooruitblik programma 2020 en verder (door evenementencommissie)
7. Rondvraag en sluiting